ROT oefening meldkamer Oost-Nederland

Vrijdag 21 november 2014 zijn wij met opleiding Integrale Veiligheidskunde naar de meldkamer in Apeldoorn geweest. Hier hebben wij een ROT oefening gevolgd en zelf uitgevoerd met als doel een beter beeld te krijgen van de hulpverlening bij een groot incident achter de schermen.

Eenmaal binnen gekomen in de ruimte waar de ROT-team opereerde werden we in vijf groepen verdeeld. Elke groep was gekoppeld aan een discipline, zo waren er vijf disciplines namelijk:

 

  1. Brandweer
  2. Politie
  3. GHOR
  4. Gezondheidzorg
  5. Informatievoorziening

 

Voordat we konden beginnen kregen we eerst een fictief scenario te zien. Er was brand uitgebroken bij een voetbalclub die was gevestigd in een bosrijk gebied waardoor de brand zich zeer snel kon verspreiden. Elke discipline had tijdens het scenario een taak. Zelf zat ik bij de brandweer en voor ons was het vooral van belang dat we gingen nadenken over hoe en waar de brand zich kon verspieden, en hiervoor stappen te ondernemen. Dit deden we vooral via het Bob-model, wat staat voor, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. Via dit model werd alles overzichtelijk in kaart gebracht. Dit model is erg leerzaam en ook goed toe te passen in andere omstandigheden.

 

Naarmate de dag vorderde kregen we een steeds beter beeld van het scenario en wat er nog moest gebeuren. Zelf vond ik wel dat onze groep erg ongeorganiseerd te werk ging. Dit kwam omdat de verkeerde mensen de leiding namen terwijl dit niet de juiste leider waren. Het is dus van belang om een leider te hebben die het team juist kan aansturen om optimaal te kunnen werken.

Het gevolg hiervan was dat tijdens de korte vergadering, die alle leiders van de disciplines hadden, onze leider onvoldoende op de hoogte was van de gang van zaken binnen de brandweer. Deze vergadering was er juist voor om alle disciplines de laatste stand van zaken mede te delen en deze op elkaar af te stemmen.

 

Communicatie met andere disciplines is cruciaal tijdens een ROT-inzet. Je moet informatie aan elkaar afdragen om optimaal te kunnen samenwerken. Zo had de brandweer de hulp van de politie nodig om een bepaalde toegangsweg vrij te krijgen.

Al met al was het een erg leerzame en interessante dag. Het is altijd leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen bij een organisatie.

 

 

Meest recente berichten

Archief

Categorieën

AronMensink Geschreven door: